info@gallery.sk          +421 905 392 870           Ventúrska 5, 811 01 Bratislava    

01       en   sk sk

— ARCHÍV —

Obrazom z výstav

Z vernisáže výstav Jan Saudek 89 a Pavlína Saudková "CESTY CIRKU" v Nitre v Synagóge apríl-máj 2024

Pozrite si unikátny záznam z programu na vernisáži, ktorý opäť nasnímal pohotový Anton Kocian. (Apríl 2024).

Z vernisáže výstavy Ľubo GUMAN - "SIXTY" - kresba, grafika, maľba

Pozrite si unikátny záznam z programu na vernisáži, ktorý nasnímal pohotový Anton Kocian. (Marec 2024).

Z vernisáže výstavy Jaro JELENEK - „Terče“ - obrazy

Pozrite si unikátny záznam otváracej reči kurátora výstavy Oraja Keneleja, ktorý nasnímal pohotový Anton Kocian. (December 2019).

Z vernisáže výstavy Jan SAUDEK - „Neexistující“ nebo „Mizející“ 

Majster Jan Saudek potešil všetkých návštevníkov výstavy šteklivými anekdotami. Pozrite si tieto autentické čriepky s otvorenia výstavy. (Október 2017).

Z vernisáže výstavy Peter Stankovič:- "V obrazárni mojich očí"

Radošinské naivné divadlo veľmi potešilo a naživo zaspievalo na vernisáži. Pozrite si ukážku:)

Z vernisáže výstavy Fero Lipták - "Osoby a obsadenie" 

Muzička svojim vystúpením zahájila výstavu Ferka Liptáka. Výstavu otvoril Martin Šulík. Video pohotovo zachytil Anton Kocian (December 2014).

Z vernisáže výstavy Jindřich Štreit - "Brána naděje" 

Čo povedal Jidřich Štreit o svojej výstave na vernisáži Michalskom dvore... (8. 1. 2013).

Samuel Ivaška


Som vidiecky básnik
 

Venované Galérii Michalský dvor

TEN KTO STOJÍ NA ZRÁZE
 
Stúpajú na svetlá, pod klenbou malej galérie,
hľadajú na duši stratený zmyselný tón.
Vášnivý so sochou tancujú večné elégie,
okom do duše, ona a on...
A ten tretí, zabudnutý v obraze,
čo má kľúče a výkrik do ticha,
stojí za nás, nahý na zráze,
spieva s dúhou pieseň, čo nestícha.
 
Nie, nie, dnes neumrie
jeho túžba, požičaný čas,
ten nevráti mu nikto z nás.
 
Nehľadí, nevníma, kto nad ním urobí Ámen,
dáždnikom slobody kreslí ala prima.
Závetom obrazov strháva k láske plameň,
sníma deň a noc, leto a zima...
Kolobeh mrakov čaká silou mladosti,
verí, ak vydrží, neprehrá,
drží pôst nad riekou márností,
pre tých, čo prídu, farbou hrá.
 
Nehľadá, ale nachádza,
prítomný, neprítomný svet,
vonia ovocím jeho liet.
 
Po ovocí strom poznáte...

O začiatkoch galérie

O tom, ako to bolo...

Bratislavská galéria Michalský dvor už hostila viacerých umelcov zvučného mena. Popri Janovi Saudkovi, Jiřím Anderlem či Vlastimilovi Zábranskom vzácne exponáty do pivničných priestorov na Michalskej ulici na mesiac odložili aj ďalší renomovaní výtvarníci. Prečo práve tam?
Jesenákov palác stojí na základoch z 15.storočia a v klenbe zrekonštruovaného dvora je dokonca vidieť zarytú guľu, pozostatok z tureckého obliehania. tento genius loci však nebol to jediné, čo presvedčilo pánov výtvarníkov. Dom objavili Juraj Ulický a Jozef Krasula v roku 1995. Práve ho vrátili v reštitúcii pôvodným majiteľom, a tak pivnice, z ktorej neskôr vyniesli 18 kontajnerov špiny, po prvý raz vstúpili s horiacimi novinami v rukách.


 


 

O galérii

O tom, ako to bolo...

 

 

 

 

 

 

 

Bratislavská galéria Michalský dvor už hostila viacerých umelcov zvučného mena. Popri Janovi Saudkovi, Jiřím Anderlem či Vlastimilovi Zábranskom vzácne exponáty do pivničných priestorov na Michalskej ulici na mesiac odložili aj ďalší renomovaní výtvarníci. Prečo práve tam?

Jesenákov palác stojí na základoch z 15. storočia a v klenbe zrekonštruovaného dvora je dokonca vidieť zarytú guľu, pozostatok z tureckého obliehania. tento genius loci však nebol to jediné, čo presvedčilo pánov výtvarníkov. Dom objavili Juraj Ulický a Jozef Krasula v roku 1995. Práve ho vrátili v reštitúcii pôvodným majiteľom, a tak pivnice, z ktorej neskôr vyniesli 18 kontajnerov špiny, po prvý raz vstúpili s horiacimi novinami v rukách.


 

KONTAKTUJTE NÁS

Prosím zadajte telefónne číslo
Prosím zadajte vašu správu
Prosím odsúhlaste

Kde nás nájdete

  Office:

Ventúrska 5

811 01 Bratislava

  Telefón: +421 905 392 870

  Email: info@gallery.sk 

social style 3 youtube 128 Facebook Vector Icon 250px Instagram logo 2016gg

Mapa